Mandala 41
Mandala 41

ballpoint pen 4.5" x 4.5"  private collection

Mandala 42
Mandala 42

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 44
Mandala 44

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 45
Mandala 45

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 46
Mandala 46

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 47
Mandala 47

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 50
Mandala 50

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 57
Mandala 57

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 59
Mandala 59

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 60
Mandala 60

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 61
Mandala 61

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 62
Mandala 62

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 63
Mandala 63

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 64
Mandala 64

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 65
Mandala 65

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 67
Mandala 67

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 68
Mandala 68

ballpoint pen 9" x 9"

Mandala 70
Mandala 70

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 71
Mandala 71

ballpoint pen 9" x 9"

Mandala 41
Mandala 42
Mandala 44
Mandala 45
Mandala 46
Mandala 47
Mandala 50
Mandala 57
Mandala 59
Mandala 60
Mandala 61
Mandala 62
Mandala 63
Mandala 64
Mandala 65
Mandala 67
Mandala 68
Mandala 70
Mandala 71
Mandala 41

ballpoint pen 4.5" x 4.5"  private collection

Mandala 42

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 44

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 45

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 46

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 47

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 50

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 57

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 59

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 60

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 61

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 62

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 63

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 64

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 65

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 67

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 68

ballpoint pen 9" x 9"

Mandala 70

ballpoint pen 4.5" x 4.5" private collection

Mandala 71

ballpoint pen 9" x 9"

show thumbnails