Mandala 89
Mandala 89

ballpoint pen 7.5" x 7.5"

Mandala 90
Mandala 90

ballpoint pen 7.5" x 7.5"

Mandala 91
Mandala 91

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 93
Mandala 93

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 94
Mandala 94

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 96
Mandala 96

ballpoint pen 4.625" x 4.625"

Mandala 97
Mandala 97

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 98
Mandala 98

ballpoint pen 5" x 5"

untitled ethereal mandala
untitled ethereal mandala

ballpoint pen 6" x 6"

untitled ethereal mandala
untitled ethereal mandala

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 99
Mandala 99

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 100
Mandala 100

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 101
Mandala 101

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 102
Mandala 102

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 103
Mandala 103

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 106
Mandala 106

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 107
Mandala 107

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 109
Mandala 109

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 110
Mandala 110

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 111
Mandala 111

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 112
Mandala 112

ballpoint pen 9" x 9"

Mandala 89
Mandala 90
Mandala 91
Mandala 93
Mandala 94
Mandala 96
Mandala 97
Mandala 98
untitled ethereal mandala
untitled ethereal mandala
Mandala 99
Mandala 100
Mandala 101
Mandala 102
Mandala 103
Mandala 106
Mandala 107
Mandala 109
Mandala 110
Mandala 111
Mandala 112
Mandala 89

ballpoint pen 7.5" x 7.5"

Mandala 90

ballpoint pen 7.5" x 7.5"

Mandala 91

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 93

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 94

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 96

ballpoint pen 4.625" x 4.625"

Mandala 97

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 98

ballpoint pen 5" x 5"

untitled ethereal mandala

ballpoint pen 6" x 6"

untitled ethereal mandala

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 99

ballpoint pen 12" x 12"

Mandala 100

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 101

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 102

ballpoint pen 4.5" x 4.5"

Mandala 103

ballpoint pen 6" x 6"

Mandala 106

ballpoint pen 5" x 5"

Mandala 107

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 109

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 110

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 111

ballpoint pen  4.5" x 4.5"

Mandala 112

ballpoint pen 9" x 9"

show thumbnails